Ankcertifikat finns nu att köpa

11.04.2022

Finns att tillgå i utvalda butiker och bensinstationer. Vi kommer också att sälja dessa på lördagarna runt Gamla Torget fram till 7 Maj, eller när lotterna tar slut.


Ankcertifikat finns nu att köpa 

Finns att tillgå i utvalda butiker och bensinstationer. Vi kommer också att sälja dessa på lördagarna runt Gamla Torget fram till 7 Maj, eller när lotterna tar slut.