Evald Gillbrands stipendium 2020

08.06.2020

I 16 år har Lions Evald Gillbrandstipendium delats ut till förtjänta elever i Kulturskolan.

Skolans kollegium utser kandidaterna. I år delas stipendiet mellan två elever inom dansutbildningen - Alma Åsenlund och Amanda Fredriksson.

De båda får dela på stipendiesumman som är på 10.000 kr.

Stipendieutdelningen brukar normalt ske på Nationaldagen men i år fick den göras i samband med Kulturskolans terminsavslutning.

Alma Åsenlund och Amanda Fredriksson med sina stipendiediplom.