Lions Naturvetarstipendie 2019

20.11.2019

Lions Naturvetarstipendium 2019 delades mellan Sabrina Al Haddad och Jakob Jonsson. De får dela på stipendiesumman som är 10.000 kr.

Stipendiet är avsett att stimulera ungdomar på Rudbecksgymnasiet som läser naturvetenskapligt/tekniskt program att fortsätta studera vid universitet/högskola.

Det skall tilldelas elev/er som bedrivit seriösa gymnasiestudier med goda resultat och med uttalad ambition att ta högskoleexamen. Foto Per Ström/VB.