Lions Sy-skola i Nepal

11.10.2023

Klubbmöte 4 oktober

 LIONS STÖDJER SYSKOLA I NEPAL

Det var välbesökt på 4án-huset då Lions Tidaholm under Onsdagskvällen höll sitt sedvanliga månadsmöte. Man hade nämligen bjudit in Anette Axelsson från Lions Husqvarna för att berätta om det projekt som hon driver i Lions internationals regi i Nepal sedan några år tillbaks.

Att Nepal är ett fattigt land och att kvinnorna där har en svag ställning i landet kom väl inte som någon nyhet. Men att runt 12 000 unga kvinnor/flickor varje år faller offer för människohandel och att det beräknas att ca 25 0000 nepalesiska flickor beräknas arbeta som sexslavar på indiska bordeller är ohyggliga siffror som är svårt att ta till sig. Anette berättar skrämmande historier om hur ligor lockar till sig eller helt enkelt rövar bort flickor. Men det förekommer även att fattiga familjer tvingas sälja sina flickor till dessa ligor.

Detta uppmärksammades av Anette som 2006 beslöt att starta en syskola för fattiga flickor i Lions regi. Det har sedan dess blivit hela 21 resor till Nepal för Anette men nu finns där en internatskola för 48 flickor som dels får en vanlig teoretisk utbildning med ämnen som t,ex matte och engelska men framför allt får de lära sig till sömmerskor och får förutom sömnad även lära sig mönsterkonstruktion, tillskärning samt att sköta sin symaskin som de sedan får med sig för att starta sin yrkeskarriär efter skolan. Under sin tid på skolan som är ettårig får flickorna hjälpa till att driva skolan vilket innebär att städa, diska och laga mat. Anette berättar att flickorna även odlar sitt egna ris på skolans område. Detta gör att dessa flickor stärker sig som människor och klarar av att försörja sig själva genom att köpa tyg på intilliggande marknader och sy upp framför allt traditionella kläder som byxor, tunikor och klänningar som de sedan säljer.

Skolan har sedan starten utbildat ca 800 elever och man beräknar att ca 60 % av dessa idag lever på sitt yrke som sömmerska. Anette berättar att skolan ägs idag av Namaste Sweden Society och kostar totalt 33 000 skr / månad att driva med lönekostnader för lärare och övrig personal. Detta kan tyckas lite men då nepalesiska staten inte skjuter till något måste allt bekostas av bidrag från olika Lionsföreningar.

Så för att stötta Anette i sitt arbete med skolan valde vi från Lions Tidaholm att skänka hela 10 000 kr till skolans vidare verksamhet. Samtidigt vill Lions Tidaholm passa på att tacka alla Tidaholmare som stöttar oss genom att stödja våra aktiviteter, bland annat genom att köpa våra lotter så att vi kan fortsätta hjälpa utsatta och behövande människor.

Lions hjälper där inga andra hjälper.