Stipendieutdelning

07.06.2018

Lions sedvanliga stipendieutdelning ägde rum i Bruksvilleparken på Nationaldagen. Stipendiater var elever från Kulturskolan och Rudbecksgymnasiet. Årets Evald Gillbrandstipendium på 10.000 kronor har tilldelats Leo Norman som inom musiken huvudsakligen trakterar basgitarr men gärna provar andra instrument. Rudbecksgymnasiet fick även de emottaga ett stipendium på 10.000 kronor. I år tillföll det FN-elevförening som inom skolan arbetar och engagerar sig i internationella frågor. Diplom och blommor överlämnades av Lions president Janne Wallin och stipendie-kommitténs ordförande Leif Tengroth. Stipendiaterna presenterades från Kulturskolan av Lars Paulsson och från Rudbecks-gymnasiet av Sara Mellgren.

I bilden från vänster till höger: Janne Wallin, Amanda Eriksson, Clara Åkesson, Leo Norman och Leif Tengroth.