Nyheter


Den 38:e årgången av Lions Julmarkentidning har nu tryckts och distribuerats till alla 6.000 hushåll i Tidaholm (postnrområde 522) och för första gången trycks den i färg.

Lions fredsaffischtävling som vi för 20:e året deltog i, skickade 5
bidrag från Tidaholm till Lions distrikt Västra Götaland. Det utföll
fantastiskt bra för Tidaholm. Tidaholmselever kom 1:a, 2:a och 3:a.

Lions Naturvetarstipendium 2019 delades mellan Sabrina Al Haddad och Jakob Jonsson. De får dela på stipendiesumman som är 10.000 kr.

Vid Kräftans Dag har Lions under 25 år märkt kräftor som släppts ut i ån. De 20 barn som först får upp en märkt kräfta får ett pris.